- privind vânzarea directă către numitul Toth Gheorghe , domiciliat în Baia Sprie, str. Pârâului, nr. 11B, a terenului în suprafaţă de 101 mp, înscris în CF 56394 Baia Sprie,  nr. cadastral 56394, situat în Baia Sprie, str. Pârâului, nr. 11B, proprietatea privată a oraşului Baia Sprie

Descarca H.C.L nr. 45 din 28.03.2019