- privind vânzarea directă către numiţii Oros Simona Lucia şi Oros Cristian Ovidiu , domiciliaţi în Baia Mare, str. Rapsodiei, nr. 3/2, a terenului în suprafaţă de 318 mp, înscris în CF 53581 Baia Sprie,  nr. cadastral 53581, situat în Baia Sprie, str. Liliacului, nr. 62, proprietatea privată a oraşului Baia Sprie

Descarca H.C.L nr. 46 din 28.03.2019