OBȚINEREA SUBVENȚIEI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Acte necesare:

Cerere tip (download) privind componența familiei și declaratie tip privind veniturile familiei 

Buletinele de identitate în original și copie xerox pentru toți membrii familiei care au împlinit 14 ani. În mod obligatoriu, domiciliul din buletine trebuie sa fie același pentru toți membrii familiei;
Copii xerox și originalele actelor de stare civilă ( de căsătorie ale parinților, de naștere ale parinților și ale copiilor)

După caz, copia certificatui de deces al unuia dintre părinți, sentințe de divorț, de stabilire a pensiei alimentare, hotărâre de încredințare ori de luare în plasament a copilului minor, etc.

Adeverințe privind veniturile realizate în luna anterioară, copii ale deciziilor de pensionare, de încadrare ca persoană cu handicap, cupoane de pensie, de alocație de stat, de alocație complementară, indemnizații de orice fel;

Certificat fiscal de la Serviciul Taxe si Impozite

Adeverință de la Administrația Financiară  

Cerere declaratie proprie raspundere