INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Acte necesare:

Cerere tip Anexa 1 – solicitant (download sau Directia Asistenta Sociala )

Anexa 2 – angajator

Cerere concediu ingrijire copil-vizata

Decizie Suspendare contract munca

Stagiu cotizare – Casa Județeană de Pensii

Extras cont

Xerox – Carte Identitate părinți ;Certificat Naștere copii;Certificat Căsătorie

Foi boala

dosar

După caz, orice alte acte în original și copie xerox, solicitate de salariații serviciului social 

Indemnizația de naștere se acordă dacă solicitarea a fost făcuta în termen de șase luni de la naștere.

Cerere