- PH PUZ– Parcelare teren pentru locuire individuală”

- PH PUZ– Introducere teren în intravilanul localității și extindere pe structură independentă, clădire cu funcțiune mixtă bar – restaurant, sala de evenimente și unitate de cazare”

- Proiectul de buget local al orasului Baia Sprie pentru anul 2024

- Proiect de hotarare privind nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

- Datoria publica septembrie 2023

- Raport executie bugetara la data 30.09.2023

- Bilant invheiat la 30.09.2023

- HG buget 31.10.2023

- Anexa 12 - 30.09.2023

- Anexa 7 - 30.09.2023

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea „PUZ – Lotizare și reglementare destinată locuirii și funcțiunilor complementare, localitatea Tăuții de Sus, Oraș Baia Sprie, județul Maramureș”

- Proiect de hotarare privind trecerea terenului în suprafaţă de 122.300 mp din patrimoniul public al Oraşului Baia Sprie în patrimoniul public al Judeţului Maramureş pentru dezvoltarea zonei industriale, obiectiv de interes public judeţean

- Bilant incheiat la 30.06.2023

- Raport executie bugetara la data 30.06.2023

- Bilant incheiat la 31.12.2022

- Datoria publica 2023

- Raport executie bugetara la data 31.12.2022

- Raport pe 2022 privind transparenta decizionala, conform Legii nr. 52/2003

- PUZ pentru obiectivul de investiții „Complex de agrement Aquapark în județul Maramureș

- PUZ – Parcelare în vederea construirii de locuințe și funcțiuni complementare

- Proiectul de buget local al orasului Baia Sprie pentru anul 2023

- PH PUD Centru de agrement si evenimente

- PH PUD Kaufland

- Anunt biroul agricol

- Intentie de elaborare PUD construire hipermarket KAUFLAND

PH privind trecerea terenului în suprafaţă de 343.398 mp din domeniul public al Oraşului Baia Sprie în domeniul public al Judeţului Maramureş pentru dezvoltarea reţelei de Parcuri Industriale

- P.V. dezbatere publica inchirieri pasuni

- PH privind trecerea terenului în suprafaţă de 176.792 mp din domeniul privat al Oraşului Baia Sprie în domeniul public al Orașului Baia Sprie

- PH privind trecerea terenului în suprafaţă de 343.398 mp din domeniul public al Oraşului Baia Sprie în domeniul public al Judeţului Maramureş pentru dezvoltarea reţelei de Parcuri Industriale

- Datoria publica 2022

- Bilant incheiat la 31.12.2021

- Anunt dezbatere proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor de pasune si a altor terenuri disponibile pentru pasunat in Satu Nou de Sus

- PH privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor de pasune si a altor terenuri disponibile pentru pasunat in Satu Nou de Sus

- PH trecere teren 343.398 mp din domeniul UAT Baia Sprie in domeniul Consiliu Judetean Parc Industrial

- PH trecere teren 130.000 MP din domeniul UAT Baia Sprie in domeniul public Consiliu Judetean Aquapark

- Raport pe 2021 privind transparenta decizionala, conform Legii nr. 52/2003

- Proiectul de buget local al orasului Baia Sprie pentru anul 2022

- Raport executie bugetara la data 30.11.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea „PUZ – Introducere teren în intravilan trup izolat în vederea realizării unei zone de locuit, Oraș Baia Sprie”

Proiect de hotarare privind nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 conform legii nr. 227/2015

Contul de executie al institutiilor publice - 31.12.2020

- Datoria publica 2021

Bilant incheiat la 31.12.2020

- Raport pe 2020 privind transparenta decizionala, conform Legii nr. 52/2003

- Proiect hotarare infiintare Directie utilitate publica

- Proiectul de buget local al orasului Baia Sprie pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 conform legii nr. 227/2015

- Raport de activitate pe anul 2019 - Caminul de batrani Baia Sprie

- Proiectul de buget local al orasului Baia Sprie pentru anul 2020

- Raport executie bugetara la data 31.10.2019

- Proiect de hotarare privind nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 conform legii nr. 227/2015

- Raport executie bugetara la data 31.08.2019

- Proiectul de buget local al orasului Baia Sprie pentru anul 2019

- Bilant contabil (anul 2018)

- Raport pe 2018 privind transparenta decizionala, conform Legii nr. 52/2003