ANUNT VALABILITATE DOCUMENTE - detalii

De reţinut: În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar în cazul cereri pentru eliberarea actului de identitate cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso). Rubrica destinată semnăturii se va completa obligatoriu olograf.

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate - descarca

- Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea reşedinţei - descarca

- Declaraţie de luare în spaţiu locative - descarca

- Declaratie solicitant conform art. 27, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani - descarca

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania - descarca

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania - descarca

- Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar - descarca

- Cerere pentru eliberarea adeverinţei de domiciliu şi reşedinţă pentru pensionare anticipată cu 2 ani - descarca