ACTELE NECESARE ANGAJĂRII DE ASISTENT PERSONAL

Acte necesare: 

Cerere de angajare depusă de asistentul personal;

Copie de pe actele de identitate şi de stare civilă, bolnav şi asistent personal;

Copie de pe actele de studii, pentru asistentul personal;

Cazier judiciar asistent personal;

Adeverinţă medic de familie;

Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris, pentru angajare (Directia Asistenta Sociala 

Declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006 (Directia Asistenta Sociala );

Copie certificat de încadrare în grad bolnav;

Acordul scris al D.A.S. Maramureş, în vederea angajării de asistent personal;

Carnet de muncă/declaraţie notarială că nu deţine carnet de muncă, angajat;

Dosar cu şină exterioară.


ATENŢIE! DOSARUL COMPLET SE DEPUNE PÂNĂ ÎN DATA DE 20 A LUNII. Asistentul personal are obligaţia de a anunţa orice modificare în situaţia bolnavului în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestui fapt.
 

ACTELE NECESARE INDEMNIZAȚIE HANDICAP

Acte necesare: 

Cerere depusă de asistentul personal;

Copie de pe actele de identitate şi de stare civilă, bolnav ;

Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris, (Directia Asistenta Sociala 

Declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006 (Directia Asistenta Sociala );

Copie certificat de încadrare în grad bolnav;

 

Acordul scris al D.A.S. Maramureş, în vederea obțiunii de indemnizație persoană cu handicap;

Dosar.

ATENŢIE! DOSARUL COMPLET SE DEPUNE PÂNĂ ÎN DATA DE 20 A LUNII. obligaţia de a anunţa orice modificare în situaţia bolnavului în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestui fapt.

ACTE NECESARE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP PERSOANĂ ADULTĂ

Acte necesare:

Dosar cu şină

Cerere tip HG 430/2008 (de la Directia Asistenta Sociala )

Act de identitate bolnav, original şi copie

Adeverinţă de venit:
- adeverinţă salariu - pentru salariaţi
- decizie de pensionare, pt. pensioarii pe caz de boală (copie xerox) 
- ultimul talon de pensie - pentru pensionari
- adev. Circa financiară - pt. Cei care nu realizează venituri

Anchetă socială - model cadru HG 430/2008 de la SPAS Sighetu Marmaţiei în urma unei cereri depusă în acest sens (camera nr. 5)

Documente medicale: 
- scrisoare medicală/referat medic specialist - ORIGINAL
- bilet de ieşire din spital (nu mai vechi de 3 luni) - ORIGINAL
- scrisoare medicală de la medicul de familie, conf. HG 430/2008
- investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (nu mai vechi de 3 luni)

 

Informaţii suplimentare la Directia Asistenta Sociala ;

Program cu publicul: Luni - Joi 
D.A.S. Maramureş, Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 54 (lângă spitalul TBC)