- privind vânzarea directă către numita Cuceric Maria, domiciliată în Baia Sprie, str. Pietrosului, nr. 12A, a terenului în suprafaţă de 526 mp, înscris în CF 53232 Baia Sprie,  nr. cadastral 53232, situat în Baia Sprie, str. Pietrosului, nr. 12A, proprietatea privată a oraşului Baia Sprie

Descarca H.C.L nr. 44 din 28.03.2019