- privind identificarea cu date de carte funciară a unui lot de teren în suprafață de 249 mp, situat în orasul Baia Sprie, str. Săsar, cuprins în inventarul domeniului privat al Orașului Baia Sprie cu nr. 1700746

 Descarca - H.C.L nr. 69 din 28.04.2022