- privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Baia Sprie a două loturi de teren identificate cu  nr. cad. 58198, C.F. nr. 58198 Baia Sprie și nr. cad. 58199, C.F. nr. 58199 Baia Sprie, în suprafață totală de 6618 mp, proprietar Orașul Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 68 din 28.04.2022