- privind însușirea documentației de identificare cadastrală a terenului aferent străzii Narcisei, oraș Baia Sprie, în suprafață totală de de 313 mp, cuprinsă în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 67 din 28.04.2022