- privind trecerea terenului în suprafaţă de 176.792 mp din domeniul privat al Oraşului Baia Sprie în domeniul public al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 66 din 28.04.2022