- privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creșă mică, Orașul Baia Sprie, județul Maramureș”

 Descarca - H.C.L nr. 65 din 28.04.2022