- privind acordul pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului identificat prin CF 56972 Baia Sprie, nr. cadastral 56972, situat în Orașul Baia Sprie, localitatea Satu Nou de Sus, str. Toamnei, nr. 43, către un adjudecător în cazul în care intervine o executare silită a terenului în interiorul termenului de interdicție de 5 ani, prin excepție de la Hotărârea de Consiliu Local Baia Sprie cu nr. 90/30.06.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local Baia Sprie cu nr. 173/31.10.2019 privind  aprobarea Regulamentului cadru privind concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 64 din 28.04.2022