- privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire, a terenului în suprafață de 1000 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, înscris în C.F. nr. 51093 Baia Sprie, nr. cad. 51093 și identificarea cu date de carte funciară a două loturi de teren, cuprinse în inventarul domeniului privat al Orașului Baia Sprie, situate în orașul Baia Sprie, str. Ignișului, nr. 11, intravilan

 Descarca - H.C.L nr. 70 din 28.04.2022