- privind însușirea documentației de identificare cadastrală a două tronsoane aparținând străzii Dragoș Vodă, oraș Baia Sprie, în suprafață totală de de 304 mp, cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 49 din 24.03.2022