- privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului în suprafață de 4950 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, domeniul privat, înscris în C.F. nr. 57460 Baia Sprie, nr. cad. 57460, situat în orașul Baia Sprie, loc Tăuții de Sus,

str. Gordanului, intravilan

 Descarca - H.C.L nr. 50 din 24.03.2022