- privind identificarea cu date de carte funciară a terenului în suprafață de 992 mp, aferent - Grădiniței de copii, situat în orașul Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 24, cuprins în inventarul domeniului public al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 48 din 24.03.2022