- privind modificarea cuantumului redevenței prin încheierea unui act adițional la titularii de contracte de concesiune în care aceștia își desfășoară activitatea medicii de familie și activitatea de stomatologie

 Descarca - H.C.L nr. 47 din 24.03.2022