- privind identificarea şi atestarea terenului în suprafaţă de 12155 mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat în oraşul Baia Sprie, teren aferent parte drumului - str. Ignișului

 Descarca - H.C.L nr. 180 din 16.12.2021