- privind identificarea şi atestarea terenului în suprafaţă de 4860 mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat în oraşul Baia Sprie, teren aferent drumului - str. Plevnei

 Descarca - H.C.L nr. 179 din 16.12.2021