- privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 140 mp, aparţinând domeniului privat al Oraşului Baia Sprie, situat în Orașul Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, CF 58323 nr. cadastral 58323

 Descarca - H.C.L nr. 178 din 16.12.2021