- privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 22119 mp, situat în Baia Sprie,  str. Microraion Vest, nr. topo 2331/6, CF nr. 58439 Baia Sprie, precum şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 6095 mp, teren situat în Orașul Baia Sprie, str. Microraion Vest, nr. topo 2331/6/1, CF nr. 58439 Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 181 din 16.12.2021