- privind aprobarea delegării către Direcția de Lucrări Publice - serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Baia Sprie, cu CIF 44296286 a gestiunii serviciului de salubrizare în Orașul Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 166 din 25.11.2021