- privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru  personalul din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 165 din 25.11.2021