- privind aprobarea intenției demarării  procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului clădire situată în Baia Sprie , str. P-ța Libertății , nr. 18 , identificată în  CF 54500 Baia Sprie, imobil  cuprins în Lista monumentelor istorice  la nr. 207 cod MM-II-m-B-04505”

 Descarca - H.C.L nr. 164 din 25.11.2021