- privind atestarea terenului în suprafață de 613 mp  ca făcând parte din domeniul privat al Orașului Baia Sprie, situat în Oraș Baia Sprie, localitatea Tăuții de sus, str. Liliacului, nr. 58, CF 53583 Baia Sprie, nr. cadastral 53583

 Descarca - H.C.L nr. 163 din 25.11.2021