- privind aprobarea delegării către Direcția de Lucrări Publice - serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Baia Sprie, cu CIF 44296286 a gestiunii de iluminat public – activitatea de întreținere și reparații rețele de iluminat public, verificare/reparare, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente de sărbători în Orașul Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 167 din 25.11.2021