- privind modificarea Hotărârii de consiliu Local al Orașului Baia Sprie cu nr. 160/06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Baia Sprie, pe principalele domenii de activitate

 Descarca - H.C.L nr. 152 din 11.11.2021