- privind aprobarea depunerii cererii de finantare si documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia „Cresterea eficientei  energetice Cladire Liceu Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie”, precum si indicatorii tehnico-economici reprezentand valoarea estimativa a investitiei, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare

 Descarca - H.C.L nr. 153 din 11.11.2021