- privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Local al Oraşului Baia Sprie în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

 Descarca - H.C.L nr. 151 din 28.10.2021