- privind identificarea şi atestarea a 2 loturi de teren  în suprafaţă de 6320 mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situate în oraşul Baia Sprie, localitatea Tăuții de Sus, terenuri  aferente drumului - str. Liliacului și str. Vișinului

 Descarca - H.C.L nr. 145 din 28.10.2021