- privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Baia Sprie a doua tronsoane de strada, teren proprietate publică a orasului Baia Sprie, aferent străzii Cărămizilor

 Descarca - H.C.L nr. 144 din 28.10.2021