- privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de teren de  1000 mp, CF 55908 Baia Sprie, nr. cadastral 55908, situat în Orașul Baia Sprie, loc. Tăuții de Sus, str. Mesteacănului, care aparține domeniului privat al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 143 din 28.10.2021