- privind parcelarea terenului în suprafaţă de 13917 mp, situat în Baia Sprie,  localitatea Tăuții de Sus, nr. cadastral 55913 CF nr. 55913 Baia Sprie, teren ce aparține  domeniului privat al Oraşului Baia Sprie, intravilan

 Descarca - H.C.L nr. 146 din 28.10.2021