- privind parcelarea terenului în suprafaţă de 10011 mp, domeniul privat al Oraşului Baia Sprie, situat în oraşul Baia Sprie, str. Ignișului, intravilan, CF 55533 Baia Sprie, nr. cadastral 55533

 Descarca - H.C.L nr. 135 din 30.09.2021