- privind atestarea terenului în suprafață de 2200 mp  ca făcând parte din domeniul privat al Orașului Baia Sprie, situat în Oraș Baia Sprie, localitatea Chiuzbaia, intravilan

 Descarca - H.C.L nr. 136 din 30.09.2021