- privind identificarea, parcelarea terenului în suprafață de 12331 mp, CF nr. 1 Satu Nou de Sus, nr. topo. 899/2/6/2/2/2/5/2/2 și atestarea terenului în suprafață de 8341 mp ca făcând parte din domeniul privat al Orașului Baia Sprie, situat în Orașul Baia Sprie, sat Satu Nou de Sus, str. Pietroasa, nr. 2

 Descarca - H.C.L nr. 134 din 30.09.2021