- privind aprobarea  identificării şi atestării la domeniul public al Oraşului Baia Sprie, a terenului în suprafață de 992 mp, teren aferent Grădiniței  de copii, din Baia Sprie, str. Gutinului, nr.26

 Descarca - H.C.L nr. 117 din 26.08.2021