- privind identificarea și atestarea terenului în suprafață de 243 mp  ca făcând parte din domeniul privat al Orașului Baia Sprie, situat în Baia Sprie, str. Campului, nr. 11D.

 Descarca - H.C.L nr. 118 din 26.08.2021