- privind aprobarea  identificării şi atestării la domeniul public al Oraşului Baia Sprie, a terenului în suprafață de 961 mp, teren aferent Grădiniței  de copii, din Baia Sprie, str. Ignișului, nr.18B

 Descarca - H.C.L nr. 116 din 26.08.2021