- privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail șu Gavril” Satu Nou de Sus a imobilului clădire „PSI” în suprafaţă de 6 mp, înscris în CF 54541 Baia Sprie, nr. cadastral 54541, situată în Satu Nou de Sus, nr. 250

 Descarca - H.C.L nr. 115 din 26.08.2021