- privind înfiinţarea ,  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Baia Sprie , judeţul Maramureş , de tip V1, oganigrama şi regulamentul de funcţionare

 Descarca - H.C.L nr. 114 din 26.08.2021