- privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru  personalul din cadrul Direcției de Lucrări Publice Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 113 din 26.08.2021