- privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 7464 mp, situat în Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, nr. topo 89/2/14/4/4/13, CF nr. 51291 Baia Sprie, nr. topo 88/7/2/5, CF nr. 50156 Baia Sprie precum şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie terenului în suprafaţă totală de 140 mp, teren situat în Orașul Baia Sprie, str. Aleea Minerilor

 Descarca - H.C.L nr. 97 din 30.06.2021