- privind atestarea la domeniul public al orașului Baia Sprie a 2 loturi de teren în suprafață totală de 2564 mp –aferente Școlii Generale Satu Nou de Sus și teren de sport și atestarea la domeniul privat a terenului în suprafață de 2246 mp -aferent grădiniței Satu Nou de Sus, situate în orașul Baia Sprie, sat Satu Nou de Sus, str. Pietroasa

 Descarca - H.C.L nr. 96 din 30.06.2021