- privind aprobarea documentației tehnice, faza SF, și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Zid de sprijin pe malul stâng al râului Săsar în aval de podul de pe strada Horea”

 Descarca - H.C.L nr. 98 din 30.06.2021