- privind desemnarea persoanelor încadrate în aparatul de specialitate al Primarului oraşului Baia Sprie, pentru a face parte din comisia de evaluare a solicitărilor de finanţare depuse conform Hotărârii nr. 111/28.11.2016, a Hotărârii nr. 18/27.02.2017 şi a Hotărârii nr. 37/30.03.2017

descarca - dispozitia primarului nr. 245 din 25.04.2022