- privind desemnarea persoanei responsabilă pentru asigurarea secretariatului Comisiei de negociere privind achiziționarea imobilului – construcție și teren aferent, înscris în CF 51067 Baia Sprie, nr. topo 1684/2, situat în intravilanul Orașului Baia Sprie, stabilită prin Hotărârea cu nr. 63/28.04.2022 emisă de Consiliului Local al Orașului Baia Sprie

descarca - dispozitia primarului nr. 246 din 29.04.2022