- privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local

Descarca - H.C.L nr. 66 din 18.04.2019